1. จุดตัด 9 ช่อง – Rule of Thirds
15 July 2016
จุดตัด 9 ช่อง – Rule of Thirds จุดตัด 9 ช่อง คือ การนำเส้นตัด 3 ส่วน ในแนวนอนและแนวตั้งมารวมกัน จะทำให้เกิดจุดตัด 4 จุด ซึ่งเป็นจุดที่วางส่วนสำคัญของภาพไว้ เพื่อให้ได้รับความสนใจ จะการมองภาพมากที่สุด สำหรับจุดที่สำคัญที่สุด ใน 4 จุดนี้ คือ จุด บนขวา ตามด้วยล่างขวา เหตุเพราะว่า มนุษย์ถูกสอนให้อ่านหนังสือ จากซ้ายไปขวา ดังนั้น ธรรมชาติของคนเรา จะมองภาพจากมุมล่างซ้ายของภาพ แล้วกวาดสายตาไปจนหยุดที่ด้านบนขวาของภาพ โดยเรื่องราวของภาพ จะค่อยๆดำเนินขึ้น จากด้านหน้าของภาพจุดถึงจุดสนใจ ซึ่งจะเห็นได้ ว่าถ้าหากเราถ่ายรูปให้จุดเด่นของรูป อยู่ใกล้จุดตัด 4 จุด รูปของเรานั้น จะดูดีและน่าสนใจขึ้น อย่างตัวอย่างภาพ บอลลูน เราได้วางไว้ ใกล้กับจุดตัดขวาบนนั่นเอง โดยถ้าหากว่าบอลลูน ไว้กลางๆ รูปก็จะดูธรรมดาๆโดยกฎนี้สามารถใช้ได้กับภาพ ทุกประเภท ไม่ว่าจะถ่ายวิว ถ่ายคน ถ่ายอาหาร หรือถ่ายสิ่งของ ซึ่งการวางจุดเด่นของภาพไว้ที่จุดตัดทั้ง 4 จุด จะทำให้ภาพดูไม่นิ่ง ไม่แข็ง น่าเบื่อจนเกินไป มีการเล่นจังหวะของช่องว่าง มีการถ่ายเทน้ำหนัก ไม่สมมาตรจนเกินไป

The rule of thirds is one of the main “rules” in art and photographic composition and stems from the theory that the human eye naturally gravitates to intersection points that occur when an image is split into thirds. In the rule of thirds, photos are divided into thirds with two imaginary lines vertically and two lines horizontally making three columns, three rows, and nine sections in the images. Important compositional elements and leading lines are placed on or near the imaginary lines and where the lines intersect.